Οροι χρήσης

Η ιστοσελίδα του www.refillstation.gr  έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ» (Α.Φ.Μ. 143110333 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, Γ.Ε.ΜΗ. 14627835000) για να προσφέρει προϊόντα, πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες και επισκέπτες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ' επανάληψη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από μέρους σας κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης δηλώνει την συγκατάθεσή σας στην δέσμευση από τους προσαρμοσμένους όρους χρήσης. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε αλλαγή να διακόψετε αμέσως την χρήση αυτής.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: info@refillstation.gr

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο, ωστόσο, η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση (εκφρασθείσα, υπονοούμενη ή άλλη) σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ ή στους Προμηθευτές του Περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτετρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ δεν παρέχει εχέγγυα ότι η ιστοσελίδα δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα διακοπής λειτουργίας, ταχύτητας, ασφάλειας ή λαθών, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται, ή ότι η ιστοσελίδα και ο κομιστής (server) που την φιλοξενεί θα είναι απολύτως ελεύθερα ιών λογισμικού (virus), κολλημάτων (bugs) ή άλλων ελαττωμάτων.

Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο ,τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς έχουν".

Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρω βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΟΥ

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για: να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη, να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ 

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το νόμο χρήσης της ιστοσελίδας, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Oι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση των αιτούντων από το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού της. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, εκτός εάν προηγουμένως ενημερωθεί και συναινέσει ο πελάτης. Ειδικώς, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αυτό ρητά προβλέπεται από το νόμο και ιδίως στις περιπτώσεις εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, ανακριτικής ή Εισαγγελικής παραγγελίας.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.refillstation.gr  διαθέτει 8 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Επιλέγοντας μία απ'αυτές εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα δέντρο υποκατηγοριών. Με αυτόν τον τρόπο σας δίνουμε την δυνατότητα να φτάσετε στο προϊόν που επιθυμείτε ακόμη και με δύο μόνο κλικ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε τον κωδικό του είδους ή οποιοδήποτε στοιχείο από την περιγραφή του χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση» ώστε να οδηγηθείτε κατευθείαν σ'αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στη διεύθυνση που θα μας έχετε υποδείξει κατά την παραγγελία σας. Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν  τον πελάτη.

•           Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται στις εργάσιμες ημέρες 10.00 πμ - 15.00 μμ από την  συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.
•           Τα έξοδα αποστολής είναι 4,00 € (συμπεριλαμβανόμενος ο ΦΠΑ) έως 4 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1,80 Ευρώ το κιλό. Τα έξοδα αυτά μπορεί να 
            διαφοροποιηθούν λόγω του όγκου των προϊόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη από την εταιρεία ταχυμεταφορών.
 
           Σε αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το ακριβές κόστος αποστολής.
•           Οι αποστολές των δεμάτων πραγματοποιούνται μέσω τις συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η αποστολή να γίνει με εταιρεία
            ταχυμεταφορών της δικής σας επιλογής, θα πρέπει να μας ενημερώσετε.
•           Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής μέσω μεταφορικής εταιρείας για δέματα μεγαλύτερου βάρους ή/και όγκου.
•           Η αποστολή της παραγγελία σας μπορεί να γίνει και με ΚΤΕΛ. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
•           Μπορείτε να παραλαμβάνετε τις παραγγελίες σας και από το κατάστημά μας χωρίς καμία επιβάρυνση.
            Το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος είναι Δευτέρα έως Σάββατο:     08.00 – 15.00 


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.    Πληρωμή με την παράδοση στο χώρο σας (αντικαταβολή)
     
  Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την παράδοση της, στο χώρο σας.
        Η επιπλέον χρέωση για την αντικαταβολή ανέρχεται στα 1,50 €.

2.   Πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

IBAN

ALPHA BANK

880-00-2002-009441

GR12 0140 8800 8800 0200 2009 441

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6222-010651-209

GR29 0171 2220 0062 2201 0651 209

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

376/002258-68

GR34 0110 3760 0000 3760 0225 868

EUROBANK 0026-0130-22-0100782605 GR74 0260 1300 0002 2010 0782 605
     
Στείλτε μας το αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης με e-mail στο info@refillstation.gr.
      Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται άμεσα με την παραλαβή του αντίγραφου.
     
Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας.
 
3.   Πληρωμή και παραλαβή στο κατάστημά μας
      Κάντε την παραγγελία σας από το www.refillstation.gr έως τις 13.00 και παραλάβετε τα προϊόντα σας την επόμενη εργάσιμη μέρα από το κατάστημα μας στην
      Ν. Παναγιώτου 28Α, 61100 Κιλκίς.  Το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος είναι 
      Δευτέρα έως Σάββατο: 08.00 – 15.00ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
Σε περίπτωση που πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα) με αποδεδειγμένη την υπαιτιότητα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΙΔΗ, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή ή αντικατάσταση των προϊόντων της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών και εφόσον έχει ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα μας εντός δύο ημερών από την ημέρα τιμολόγησης. Επίσης, θα πρέπει τα προϊόντα να βρίσκονται αχρησιμοποίητα και ακριβώς στην κατάσταση που τα παραλάβατε. Ακόμη, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Π.χ Δελτίο αποστολής).

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας ή έχει καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας, ώστε να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση πριν προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας.